Bali Mani Chame Chiragh (Khalil Wahag)
    Biya Biya O Mani Chame Noor (JK Jalali)
    Biya Lote Dua (Shareef Momin)
    Bore Mani Dosta Biyare (Darwesh Zaheer)
    Cho Ke Man Bazzaga (Saleem Sabit)
    Geerani Jutai (Javid Bewas)
    Ho Bewafa Be Zuban (Saheem Saleh)
    Hy Bali Gulab a (Saddam Jam)
    Kaya Gham Tara Dah (GH Showaz)
    Kesah e Zana Baleh (Syed Zahoor Shah Hashmi)
    Man Be Ass a Roka (Raheem Raj)
    Mani Arsh Shala (Niyaz Azad)
    Nah Tahi Dosti e Kabil (Yasir Shakeel)
    Perdesa Shote (Afzal Dashti)
    Saheegani Karojag (Mir Umar Mir)
    Tahi Hamene Ghamani (Mubarik Qazi)
    Ya Khuda Parwardegar (Isaque Kamosh)
    Yal De Mani Lala (Saleh Mohd Saleh)