Baloch Dard Ware (Sartaj Momin)
    Daima Sakim (Manzoor Bismil)
    Hinya Mineh Dile (Zareef Zabad)
    Ho Maryam o (Sartaj Momim)
    Kanjale CHama (Aktar Shams)
    Kashe Tow Matlaba (Amir Saleem)
    Ludah Jula (Masok Sahir)
    Mohabbar-e-Raz (Lala Gul Nabi Gamgen)
    Sube Sara Dar Kapi (Murad Shakir)
    Tahi Dastani Chori (Rasool Buksh Umshad)
    Tow Gaph Nazure (Siraj Bebagar)
    Zaheer Tranagah (Masok Sahir)