Agah Doste Dila (Sajid Noor)
    Awaz Gilasani (Zubair Mukhtar)
    Chinco Lota Tara (Ghafoor Mohtaj)
    Doros Watan (Irshad Parwaz)
    Imroz-e-Nafsa (Khalid Ars)
    Mahshallah Habibi (Jameel Gicki)
    Man Kohe Showanagah (Amjid Raheem)
    Mana Pa Zinda (Mubarik Qazi)
    Musquti Pedake (Aslam Rawal)
    Tow Agah Loteh (Manzoor Bismil)
    Zemara Zaheeri (Safiq Shad)
    Zindagi Man (Nazeer Nasir)