Arsani Hor Har (Bahar Ali Gohar)
    Boro Kapooder Darmulka (Isaqh Ali & Abid Sohail)
    Dare Tahi Faqeera (Aslam Showaz)
    Dilber Dile (Aslam Showaz)
    Dile Mahal (Saleem Bazzag)
    Dost Marcha Charage (Razzaq Deedag)
    Dosti e Nama (Irshad Parwaz)
    Gham e Ass a (Zahoor Raj)
    Hoon Shaheed e Giyaban (AM Dad)
    Kapoot Bal Banzula (Manzoor Bismil)
    Mahparani Her Gowat a (Mubarik Qazi)
    Marhaba Habibi (Isaqh ALi Isaqh)
    Nazora Man Be Tara (Amjid Rahim)
    Tow Dista Mana Dilber (Karim Buksh Musafir)
    Zinde Har Sahat (Mir Akram)