Deedagani Jan
    Dil Sitk e Dost o Dilber
    Dile Wahag e Ke Daretk
    Dunya Samoshta
    Gareeb e Hy Tow
    Jee Jee Pa Murad
    Kayi Ishqe Suro Saaza
    Malgora yal Kane
    Mani Amma Wati
    Manzil a App o Tosag
    Perdesa Maro Dor
    Roche Hazar Randa
    Rokeh Qandeel e
    Saba e Ruzn e Safa
    Tahi Katile CHamani
    Tahi Zulpa Wade Sach