Allah Mana Dile Daye Dila Wati Dilber a Daya
    Beparwa o Behajat
    Biyare Zeri Nodah
    Cha Zaar a Mani Jeeg
    Chamani Ars a Dile
    Dost Shota Darmulka
    Kaye Wati Dasta
    Logh Sochate
    Mahkani a Ruzn
    Mahr Jurm e Ishq Guna e
    Tacha Noodh o Darya