Bya Byae Balocha
    Hameshe Tai Dosti
    Hushk Buta Zuban
    Hy Thap o Dard
    Jambar Jambar
    Ma Dist Mahliqa
    Mani Judae Ya
    Mari Balach Nawab Khan
    Sooch Yaldy Maya
    Sotka Karyabe Dil
    Tou Laili Mani Jaane
    Yatan Dila Ma Dara
    Zirda Qarar Rasta