Dil Ghoshe Sahat-e-Dama (Syed Tahir Umar)
    Gillah Zamanaghe (Hafeez Kayal)
    Hajal Buzargeh Shah Towe (Aslam Adam)
    Hy Naye Laibe Warna (Fateh Jan Fateh)
    Lilo Man Lilo Kani (Salam Jan)
    Mah Kuja Ostatageh O (Abdullah Rahi)
    Mana Yal Dat Shote (Sadal Selani)
    Manara Cheya Dost (GH Rahchar)
    Mani Wabeh Tah Doshi (Saleem Rahi)
    Pada Baloch (Ali Showaz)
    Qismat Biginda Turbata (Badal Saleh)
    Tahi Satako Najalago (Syed Tahir Umar)
    Tahnaa ZIndagah (Mubarik Qazi)