Chaman Kumar Kan (Raheem Baksh Shohaz)
    Dad Bakti E Sogata (Anwar Sahib Khan)
    Dost Ban Tai Taranag (Saleh Mohd Saleh)
    Dost Bi Maten Watan (Zafar Akbar)
    Hayale CHist Bota (Mubarik Qazi)
    Ho Setara Sari (Rafiq Faraz)
    Janike Sak Mana Chari (Nahuda Anwar)
    Mosumen Dilkash Sanj (Irshad Parwaz)
    Sar Jamen Bazar Tai (Doli Beg)
    Sharabi Qadhan (Wahag Wadar)
    Tara Zinde Humra (Ijaz Zaker)
    Washiyan Deren Yak Ker (Amjid Raheem)