Archi Shalent Lunta
    Atta o Sahir
    Bareh Bareh Watsara
    Chincho Zebaye Tara Man
    Dunya Malamate
    Ha Mana Ham Nabi
    Harkasi Wati Fiqire
    Maliqa Tahi Maye Droshom
    Maro Mana Tanah Maka
    Maroche Sohb Hamincho
    Tahi Zaheera Baah
    Tow Biya Man Tara Zinde
    Uff Nakarza Dila
    Zar Be Wash Be