Behal e Mana Dilber (Zohaib Hassan)
    Biya Bekan Humrai (Khalid KD)
    Bus e Kasam Made (Shey Naseer)
    Dile Soda Jata (Saramad Sahir)
    Dooro Darmulke (Manzoor Bismil)
    Dua Kane (Younus Dad)
    Mahalo Qismata (Shokat Shekast)
    Mani Dost (Zareef Alpat)
    Mani Jaan a Malot (Saheem Saleh)
    Mardum e Mana Lote (Jameel Abid)
    Na ke Dile Gaph a Goshe (Shey Javed)
    Sabak Halas Kuta (Mubarik Qazi)
    Tahi Mohabbat e (Wali Raj)
    Tahi Niyadani Lezat (Naeem Hameed)
    Tahi Wada Wada (Saheem Saleh)
    Watiga Kas Nachare (Khaliq Arman)