Bache Mayar e Allah e
    Deedagh Tara Nazina
    Dosti Tahi Bahar e
    Jannat e Hoor e
    Lade Lade Goh
    Mabo Naraz Tow Man
    Mana Sogind Balochi
    Misko Zabad
    Molore Tranagani
    Samul Mani Tow Mana Yal
    Tow Bezubane
    Tow Mani Laila Hy
    Tow Shote Samul