Abar Kuta Cham Hiya
    Bazh Kane Dewana Mani
    Biya Biya Gule Haal a Bedeh
    Biya e Log Banok a
    Dard Mahram Beba
    Dushmin Hairana Dost
    Judai Wash Naye
    Man Jane Ta Tahi Tow Mani Jagar
    Mani Aas a Masoch Degra
    Nu Mana Kasi Sara
    Sutka Dile a
    Tara Begende Zindagani
    Tow Ishq Kane Zane
    Akir Tow Gaph Wati Ko
    All In One Zip File