Aho Kapen Watar Bikan
    Biya Mani Hamsafar
    Cha Tai Shamani
    Chama Bozora Ya Dila
    Dile Band Naka Cho Marduma
    Hani Tai Wada
    Jhoole Jhoole Lal Qalandar
    Mani Tao Botage
    Mani Zindagani
    Na Mana Mehre Rasite
    Roche Roche Tai Gham
    Shapan Bewaba
    Shote Pardasa Kadi Tao
    Tao Misko Dhono Vshbohan
    Ya Allah Ya Mulla