Alam Naye Ke Marchi (Manzoor Bismil)
    Intezar Ha Tahi Gah (Zubair Muktar)
    Jatah Ishqa Dasti (Hafeez Kachkol)
    Laili Mani Laile (Hasil Malang)
    Lehteneh Nikaba Taho (Amjid Raheem)
    Marchi Zaheera Banda Gham (Ibrahim Shohaz)
    Mudat-e-Gowasta Bewafa (Mujeeb Mujahid)
    Patu Zindmana Fida kana (Mubarik Qazi)
    Polleh Balochistan Mani (Shuaib Shazad)
    Polleh Sarmachar Kohaya (Saramad Sahir)
    Tahi Tehkya Nalotah (Zahoor Hassa)
    Taho Dihe Paho Ya Bare Zinda (Soukat Sheran)