Cha Vshe Kapte (Ali Kamshan)
    Ho Malika (Dad Baksh Mahr)
    Jamara Hamra Zure (Zubair Mukhtar)
    Kashe Malgora Rande (Obaid Nusrat)
    Lota Tai Niyada (Amir Saleem)
    Man Nalota Tara (Nazeer Nadan)
    Manara Dewana Kuta (Ali Kamshan)
    Ranga Tahi Mashallah (Gulab Umeet)
    Tow Ke Rawe (Aslam Showaz)
    Tow Parcha Dar Chene (Mubarik Qazi)
    Uff Tai Randa (Saeed Alam)