Allah Dila De Man Madina
    Bhath O Kismate
    Chon Sohbe Shokein Polla
    Dardan Dazjan Makahn
    Gappe Dila Kait O Dapa
    Hamok Roch Man Dila
    Lot'eth Wafa Man
    Marchi Gwata Kholo
    O Cha'ee Kapot Biya Mana
    Shazi Thai Karan
    Tara Dila Man Diyan
    Waliyan Chandeney Wati