Alam Raseh Nokeh Rozn (Sarwar Noor)
    Allah Allah Tahi Namah (Zubair Mukhtar)
    Bedey Awaz Mana (Aslam Showaz)
    Biya Mani Durdanagh (Sanullah Sana)
    Dewanagah Man (Bhar Ali Gohar)
    Ho Bewafa Ho Matlabi (Saleem Bazag)
    Mana Satoh Damana (Zahoor Raj)
    Maye Dile Wahagah (RB Mullah)
    Misko Zabada (Saleh Mohd Saleh)
    Qais Laila Hy Mohabbat (Shareef Sono)
    Qasid Bhogosh Maye Gula (Amjid Rahim)
    Raj Darpa Dare Ent (Mubarik Qazi)
    Rokeh Qandeel (Manzoor Bismil)