Aleh Janika Nach (Fazal Wahag)
    Banuk Banoor ent (Allah Buksh Hasrat)
    Barag e Sora (Asgar Zabad)
    Biya e Dazguwara (JK Jalali)
    Biya Saguwaf Bika (Sabir Sajjad)
    Halo Halo Kaneh (Faqeer Shad)
    Jane Panceg Bede (Allah Baksh Hasrat)
    Janeh Soreh (Shakir Shaoor)
    Kado Banda (Abdullah Abidi)
    Lailado Lailado (Old Melodi)
    All In One