Aleh Dile Darda
    Ancho Dar Kaye Ajab
    Che Sabar e Bare Tahi Che Muz e
    Cho Bewafa Mabo Goman Wafa
    Gul Tara Soor Deya
    Janik Do Roche Dila Daya
    Mana Koshta Tahi Adaha
    Nodah Goh Safar Kaneh
    Saang Pa Naseeb a Bante
    Zinde Arman e
    All In One Zip FIle