Bulbul Pa Gulaba
    Chone Raz e
    Doh Dost Bit
    Geedan e Daga Nistagha
    Mara Nagoshtageh Kadi
    Margeh Hambaza
    Pada Birath Goh Birath a
    Sahoo Sare Soda
    Sheerkani Share Talabgareh
    Zindaga Maye Mahal