Cha Pulley Dareega
    Shote Chamma Boro
    Tai Chamme Kumariyan
    Tita Nali To Biya
    Biya Biya Ho Kumari
    Solo Malang Mana Bill
    Traanagan tai ma nishtagan