Beleh Ke Shani Asman (Munir Momin)
    Biya Biya Tara (Naseem Akram)
    Biya O Kumari (Younus Darshan)
    Dil Gareh (Shakoor Gul)
    Dodani Berak Dar (Mubarik Qazi)
    Goh Man Janeh (Hasil Dad)
    Hak Hy Paima Kapi (Manzoor Bismil)
    Kore Kinara Nistagah (Aman Gul)
    Lal Tahi Zaheer Mana (Rafeeq)
    Qasid Haala (Naseem Rahim)
    Shari Mana Bar Bar (Noroz Nazir)
    Shari-o-Shali (Jamsheed Zaimi)
    Shuma Biyare Mani (Sartaj Momin)