Darde Jambar
    Dooshi Man Koshta Dastgohwaara
    Drogan Tae Waada
    Ey Saahe Saaz
    Henaa Henaa Henaaen
    Man Yal Dae Bewafaa
    Mani Dela Choney
    Sayad Haaji