Bekan Bawar (Liyaqut Abid)
    Bewafa Bezuban (Nabi Baksh Dilber)
    Biya Mani Dilber (Nabi Baksh Dilber)
    Chamana Dore (Nabi Baksh Dilber)
    Chap Jane Halke (Nabi Baksh Dilber)
    Choshe Mahr a (Nabi Baksh Dilber)
    Dastan e Gosha (Liyaqut Abid)
    Deedagh Tahi Kumar (Nabi Baksh Dilber)
    Gowder Zoh e (Liyaqut Abid)
    Khuda Khuda Kuta (Liyaqut Abid)
    Mah Goh Tow (Nabi Baksh Dilber)
    O Kampoor Chai (Duet)
    Pamana Qasid e Rah Da (Liyaqut Abid)
    Patara Zindaga (Liyaqut Abid)
    Saba Goh Talo (Liyaqut Abid)
    Speete Dema (Liyaqut Abid)