Man Ghamah Go Wati
    Maskra Maskra Man Khafa
    Me Deedag O Jan Inth
    Mousam Mudam Sachan
    Purka Tasa Beday Man
    Shap Beth Ghamani
    Tara Neesth Mayarien Tara
    To Doste Dilo Chamani
    Zaiba Zaiba O Zaiba