Bede Chukkan Tai Dasta
    Brahdarin Bachakku
    Dila Cha Dasta
    Halke Mani Rahbaran
    Hayale Damuna Bandaan
    Jenekkan Washiye Ruchin
    Man Bayan Qurbaan
    Mana Datag Beywafain
    Mani Haala Nazane