Go Man Tai Judai
    Man Aashqa Man Aashqa
    Man Taiga Zaiba To
    Manara Gar Ka Tai
    Mani Dost Mehrban Mani
    Na Dem Da Qasid
    Rochien Pa Yakiye Sara