Ashob e Raho
    Daim Tow Bebade Zindagh
    Darde Shapa
    Daste Bijan Manara
    Jutai e Ranja
    Mana Wab Naye
    Pollo Bahar e
    Pulle Balochi a
    Samo Mani Saye
    Tow Jane Yak Roche
    Zee Mani Chama Jata