Be Umrein Wahagan Goon
    Benag Baam Cha Rakkan
    Kad Thai Ranga
    Ladi Le Ladi Le Ladi
    Nishtago Charaan Thai
    Pada Dil Gushi Bigendaan
    Rawaan Pul Sarchinan
    Taharia Ghame Lashkar
    Taharia Ghame Lashkar 2
    Hon Ke cha deedokan
    Man Aa NAyan Tho ginde Mana