balochi mai wati he dewan
    daiko dagra daiko biyare
    gulo pholani shaig bebate
    hoo dil roba biya