Aas Majah Ke Appeh (Shaokut Safar)
    Badal Naya Man (Wahab Baloch)
    Bedeh Mangaliyah (Siddiq Rahi)
    Bija Tow Chapi Malo (Naseer Ahmed)
    Biya Tahi Zaheera (Adil Showaz)
    Chone Bakte Mani (Wahab Baloch)
    Ha Ke Dar Kayeteh (Naseer Ahmed)
    Hy Qaume Nojawan (Shahjaan & Kahir Jan)
    Mohabbar Char-o-Bichare (Shaokut Safar)
    Nayeh Kabil Sangateyeh (Shaokut Hammad)
    Shala Depan Bebateh (Wahab Baloch)