Baabee reha (khalil)
    Choa marchar toomana (Khalil)
    Jodoka Baama sitra (khalil)
    Katlla chama (Saleem)
    mane dosta (Saleem)
    Naamhuda maashahalla (Saleem)
    Nasta Deewane kota (Khalil)
    Oh maalaka (Khalil)
    Poolo gula (Khalil)
    Raaway Taara Hajizada (Saleem)
    wassha zat wassha naam (Saleem)