Tara Soor Mubbrak Ba
    Ale Shap Washege
    Zana Tara Kas Ne
    O Matlabi Bechkande Ba Poshta
    Nood Shanza Mapara Lale
    Mn Na Tai Chama Ichi Naya
    Ishka Tai Mawaleya