Ancho Mana Goh Zaar e (Shahjaan Dawoodi)
    Bewafa Yaad Kaye
    Chone Haal e Sar Kuta (Shahjaan Dawoodi)
    Ha Trap a Kaif (Shahjaan Dawoodi)
    Hy Tramp Tranage (Arif Baloch)
    Jahan e Jalwa (Shahjaan Dawoodi)
    Jeshalo Shalo
    Maka e Wada Tow (Arif Baloch)
    Mani Harwa e Taheer (Sajid Wali)
    Marcha Bane Adam (Arif Baloch)
    Proshtage Dil (Shahjaan Dawoodi)
    Safar Halase (Arif Baloch)
    Tow Mah e Paima (Arif Baloch)
    Waptage Sahiga (Arif Baloch)