Allah Mohabbat Karab e
    Biya Ke Zaheer a Tahi
    Kasam e Tara Cho Maka
    Uff Ma Mabata Tow Kasani a Choshe