Atk Kay (Dj Asif Al Baloushi)
    Do Saal (Ali Omani)
    Lady Laade (N B Babar Ghulam)
    Ghulay Aks (N B Babar Ghulam)
    Man Naba (N B Babar Ghulam)
    Girewa go Nala (Dj Asif Al Baloushi)
    Beya Beya (N B Ghulam)
    Nach Kanana Beya (N B Ghulam)