Afsoos Tai Ishqa Mana Shahra Che Darko
    Bare Gham Kamata Dardan
    Be Dilbara Zindag Naban
    Cha Moode Taale Sara Hast
    Data Ziba Tara Dil Kut Eshkiran
    Doha-e-Kana Oda a
    Ganukan Tai Ishqa Man Dar Pa
    Gu Majan darde
    Mani Dilbar Tara Wati Chamman
    Na Tranagey Na Ghamey Na Wadar
    Tahi Dorya Arsa Shala
    Tai Maa Peera
    Tu Ke Shute
    Wass Kutag Kagadan
    Zahr Makan Jani Man Chushin Diley