Ajab was wasey
    Be Zubana ke Be Gunah Mah
    Chama Door Rapta
    Cho Mana Tu Gosha
    Darda Dasjan Maka
    Doste Salama
    Drogah Tai Wadah
    Gareh Nadaragani Tah
    Gu Man Bigind
    Mana Bey Taw Nabee
    Mana Go To Shala Muhabbat
    O Bewafa O Bewafa
    Raya Rawa
    Tahi Ishqa Man Dilbar
    Yaad Kae