Arsan Shala Mani
    Bedarent Dasta Dwa
    Benind Ham Gwar Mani
    Boro boro bewafa matlabi boro
    Cho Hoda Nidarage Deh
    Data Kasam Tho Drugen Tasalla
    Dile Ke Darda Zubane
    Dur Shute
    Ey wahda jinik door chu magroor tara ku
    Ha Dost Mara Ke Doste Chama
    Hussne dama makap isshqe nama magir
    Kahi Gama Dila
    Luteth Wafa Ma
    Maho Mani
    Man Wati Dunya Taba Kurta